TULE MUKAAN VALMENTAJAKSI

FC Santa Claus Juniorit etsii juniorijoukkueidensa toimintaan innostuneita valmentajia.

Tarjoamme toimintaa juniorijoukkueen valmentajana ja tätä kautta mahdollisuuden suorittaa esimerkiksi liikunta-alan opintoja. Pääset mukaan Palloliiton Laatuseura-järjestelmän alaiseen toimintaan ja saat tukea toimintaan seuran valmennuspäälliköltä. Lisäksi seura kouluttaa valmentajia mahdollisuuksien mukaan lajiliiton tai liikunnan aluejärjestön koulutuksissa. Suoritetusta työstä maksetaan myös pientä korvausta.

Odotamme valmentajilta innostuneisuutta, reipasta asennetta, halua oppia, sekä joustavuutta ja kykyä toimia lasten liikunnan parissa. Lisäksi odotamme seuramme arvojen mukaista toimintaa, joita ovat yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja kasvatuksellisuus. Lajitaustaa sinulla ei tarvitse olla, mutta se voidaan katsoa valintoja tehtäessä eduksi.

Valmentajien on oltava täysi-ikäisiä.

Seura maksaa vastuuvalmentajien korvaukset. Joukkueet maksavat muiden valmentajien korvaukset ja keskustelevat suoraan valmentajien kanssa korvaussummasta seuran linjausten mukaan.

AVOIMET VALMENTAJAPAIKAT

Avoimet valmentaja- ja ohjaajapaikat (viimeinen päivitys: 07.04.2022):

*P2010 etsii apuvalmentaja (heti)

*P2008 etsii apuvalmentaja (heti)

*P2007 etsii apuvalmentaja (heti)

*Kesällä 2022 voisimme saada pari lisää kesänappuloiden vastuu- ja apuohjaajaa (aikuiset ja alaikäiset). Voit ilmoittautua tässä.

Jos kiinnostuit, niin ilmoittaudu valmentajaksi


  VastuuvalmentajaApuvalmentajaSanta Claus Liigan ohjaajaSuomen Malli -koulukerhon ohjaajaHuppari -koulukerhon ohjaajaMuiden projektin valmentajaVäliaikainen auttaja


  KylläEi


  KylläEi


  KylläEi


  XSSMLXLXXLXXXL

  VALMENTAJAKOULUTUS

  Me tarjoamme meidän valmentajille kaksi erilaista valmentajakoulutusta:

  1. Seuran sisäiset koulutukset
  2. Viralliset Palloliitto-koulutukset

  Sisäiset koulutukset tapahtuvat pyynnöstä. Meidän valmentajat voivat kertoa meidän valmennuspäällikölle koulutus-toiveita ja sitten järjestämme esim. valmentajapalaverit tai seminaarit.

  Viralliset Palloliitto-koulutukset tapahtuvat SPL:n yhdessä. Meidän valmennuspäällikkömme voi tarjota Futisvalmentajan Startti- ja Ikävaihe-kurssit kaikille kiinnostuneille valmentajille ja ohjaajille.

  Lue lisää valmentajan poluista:

  Futisvalmentajan startin kokonaisuus

  Kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen aloittelevia valmentajia. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 3 kk.

  Tuntimäärät:

  • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 6 h
  • Kontaktijaksoja: 20 h
  • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h
  • Tutorointi: 2 h (harjoitus)
  • Meidän seura: 2 h (seuran oma vapaavalintainen sisältö)

  Valmentajuuden startti koulutuksen ja kokemuskortin suorittamisen jälkeen valmentaja voi hakeutua ikävaihekoulutuksiin.

  Futisvalmentajan startin tavoitteet

  Koulutuksen jälkeen valmentaja:

  • on tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan, kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan ja liikuntamäärien merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä ja saa keinoja innostaa pelaajia harjoittelemaan myös omalla ajalla
  • on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia, joissa pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% harjoitusajasta
  • on saanut valmiuksia kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen
  • antaa pelaajien kokeilla ja oivaltaa sekä antaa pelaajille vaikuttamisen mahdollisuuksia
  • on saanut tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä
  • tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä

  Meidän seuraava kurssi

  Tammikuu-helmikuu 2022. Lähijaksot: La 5.2. ja La 12.2. Tutorointi keväällä. Kurssi on avoin ja maksuton kaikille seuran ihmisille. Lue lisää ja ilmoittautua tästä: https://fcscj.myclub.fi/events/3520342 (maksimi 16 paikkaa)

  Ikävaihekoulutuksen kokonaisuus

  Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

  Tuntimäärät: n. 50 tuntia

  Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h

  Kontaktijaksoja: 24 h

  Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h

  Tutorointi: 2 h

  Ikävaihekoulutuksen tavoitteet

  Ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

  Urheilu ja lajiosaaminen

  • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
  • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
  • tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
  • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
  • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
  • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
  • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

  Ihmissuhdetaidot

  • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
  • saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
  • tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

  Itsensä kehittämisen taidot

  • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
  • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
  • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

  Meidän seuraava kurssi

  Tammikuu-maaliskuu 2022. Lähijaksot: La 29.1., La 19.2. ja La 26.3. Tutorointi keväällä. Kurssi on maksuton ja avoin meidän seuran FVS -lisensoiduille valmentajillemme. Lue lisää ja ilmoittautua tästä: https://fcscj.myclub.fi/groups/11989/events/3479991 (maksimi 12 paikkaa; linkki näyttää vain FVS -valmentajille MyClubissa)

  Teemakoulutukset ovat osa uudistuvaa valmentajakoulutuksen rakennetta. Teemakoulutuksien kautta valmentaja voivat hakea kohdennettua oppia erilaisiin aihealueisiin. Koulutusrakenteessa valmentajien on käytävä ennen UEFA C-koulutusta jokin olemassa olevista teemakoulutuksista. Jokainen valmentaja voi hakeutua myös oman aikataulun ja kiinnostuksen mukaan teemakoulutuksiin oman osaamisen kerryttämiseksi.

  Teemakoulutuksien teemoja ovat:

  • Jalkapallon tekniikat
  • Jalkapallon fyysinen harjoittelu
  • Henkis-sosiaalinen teema
  • Pelin analysointi / videoanalyytikot
  • Pelipaikkakohtainen valmennus
  • Ensiapu ja hätäensiapu

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia tällä hetkellä, mutta ehkä tulevaisuudessa. SPL järjestää futsalvalmentaja-kurssit.

  UEFA C-koulutuksen kokonaisuus

  UEFA C-kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, tutoroinneista sekä kokemuskortista. Prosessiin on tärkeää varata vähintään 4-5 kk.

  Tuntimäärät:

  Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): n. 20 h

  Kontaktijaksoja: 64 h

  Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20 h

  Tutorointi: n. 4-6 h (harjoitus pienryhmässä, ottelu ja harjoitus oman joukkueen kanssa)

  UEFA C-koulutuksen aikana alueen kouluttaja käy tutoroimassa kaksi kertaa valmentajan vetämän harjoituksen ja yhden ottelun. Ensimmäinen harjoitustutorointi on pienryhmätutorointi, jossa noin 4 valmentajaa johtaa kukin noin 25min osion ja oppii samalla toisia valmentajia seuraamalla. Toinen harjoitustutorointi on kunkin valmentajan omassa ympäristössä yksi harjoituskokonaisuus.
  Valmentaja tekee samalla ohjatun itsearvioinnin ja suunnittelee jatkokouluttautumista.

  Valmentaja näyttää harjoitusten ja ottelun johtamisessa UEFA C-tason vaatimusten mukaista osaamista.

  UEFA C-koulutuksen tavoitteet

  Koulutuksen jälkeen valmentaja:

  Urheilu ja lajiosaaminen

  • suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti
  • osallistuja huomio ja hyödyntää
  • erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen
  • ikävaiheen yksilölliset teknis-taktiset puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiudet pelin keskuksessa ja joukkuepelaamisen perusteet pelin keskuksen ulkopuolella
  • nuorten maalivahtipelaamisen perusteita
  • nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen
  • nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen)
  • fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn
  • seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset
  • johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa
  • tuntee lajin säännöt

  Ihmissuhdetaidot

  • tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä
  • rakentaa positiivista toimintailmapiiriä
  • huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot
  • pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa
  • toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa
  • tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja

  Itsensä kehittämisen taidot

  • tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen
  • arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä
  • suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin
  • dokumentoi valmennusfilosofiansa

  Meidän seuraava kurssi

  Tammikuu-Huhtikuu 2023.

  Mikä on UEFA B-valmentajakoulutus?

  UEFA B –valmentajakoulutus on tarkoitettu UEFA C- valmentajakoulutuksen suorittaneille valmentajille. Koulutuksen rakenne ja sisältö on rakennettu lähijaksoista, seurajaksoista ja niitä yhdistävien etäjaksojen kokonaisuudeksi. Sisällössä on huomioitu yksilöllisen valmennusfilosofian ja kokonaisvaltaisen valmennuksen lisäksi fyysisen harjoittelun integrointi ja henkisen valmennuksen näkökulma.
  Koulutusvaatimuksiin sisältyvän valmennusharjoittelun takia jokaisen kurssille valittavan on kyettävä nimeämään seurajoukkue, jossa hän toteuttaa tutoroitavat valmennussuorituksensa.

  HUOM! UEFA B- ja A- ja PRO koulutuksiin on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä. Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan tutori, jonka avulla voidaan paneutua tarvittaviin kehittämisalueisiin.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää B-kurssit.

  Mikä on UEFA A-valmentajakoulutus?

  UEFA A-valmentajakoulutus ja valmentajan ammattitutkinto antavat valmiudet edustustason joukkueiden valmentamiseen ja johtamiseen sekä nuoren huippupelaajan kehittämiseen. Koulutuksessa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan nuorten joukkueen harjoituksia ja otteluja sekä paneudutaan erityisesti joukkueen pelaamisen ja harjoittelun laadukkaaseen toteuttamiseen. Lisäksi koulutuksessa keskitytään joukkueen pelitapa-prosessiin.

  HUOM! UEFA B- ja A- ja PRO koulutuksiin on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä. Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan tutori, jonka avulla voidaan paneutua tarvittaviin kehittämisalueisiin.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää A-kurssit.

  Mikä on UEFA PRO-valmentajakoulutus?

  UEFA PRO koulutus antaa pätevyyden korkeaa ammattitaitoa vaativaan valmennustehtävään aikuisten huippujalkapallon parissa. Koulutuksessa syvennytään erityisesti huippupelaajan ja -joukkueen kehittämiseen, kansainväliseen jalkapalloiluun, joukkueen pelitavan kehittämiseen sekä huippujalkapalloilun ja -valmennuksen erityisosa-alueisiin.

  Koulutukseen voivat hakea valmentajat, joilla on voimassa oleva UEFA A-lisenssi ja vähintään vuosi valmennusta UEFA A lisenssin myöntämisen jälkeen.

  Koulutus on erityisesti suunnattu aikuisten huippujalkapallovalmentajille.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää PRO-kurssit.

  Maalivahti D-valmentajakoulutus

  Maalivahtivalmentajien D-koulutus (MV D) on suunnattu lasten ja nuorten maalivahtivalmentajille, jotka valmentavat pienen kentän joukkueita. Koulutukseen voivat hakea kaikki maalivahtivalmennuksesta kiinnostuneet valmentajat.

  Maalivahti C-valmentajakoulutus

  Maalivahtivalmentajien C-koulutus (MV C) on suunnattu lasten ja nuorten maalivahtivalmentajille, jotka valmentavat pienen kentän joukkueita. Koulutukseen voivat hakea kaikki maalivahtivalmennuksesta kiinnostuneet valmentajat.

  Maalivahti B-valmentajakoulutus

  UEFA GK B koulutus on suunnattu nykymuotoisen MV C:n tai Uefa C:n ja MV C:n täydennyskurssin suorittaneille valmentajille. Koulutus antaa valmiuksia toimia vanhempien ikäluokkien maalivahtien kanssa, kehittää nuoria huippupelaajia ja lisää tietotaitoa toimia isommassa roolissa valmennustiimeissä. Koulutuksessa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan nuorten tai aikuisten joukkueen kokonaisvaltaista valmennusta sekä kehittymisen seurantaa. Lajivalmennuksessa paneudutaan erityisesti lähimpien pelaajien yhteistyöhön sekä maalivahtipelaamisen päätöksentekoon. Koulutus valmistaa valmentajia myös Uefa B ja Uefa GK A koulutuksiin.

  Uefa GK B on jaettu kolmeen lähijaksoon, yhteen seuranäyttöön ja yhteen mikrotyöryhmä kokonaisuuteen. Sisällössä on huomioitu nykyaikaisen maalivahdin vaatimukset, erilaiset pelilliset filosofiat, kyvykkyys valmentaa osajoukkueharjoituksia, maalivahdin fyysiset vaatimukset ja maalivahdin henkisen puolen kehittäminen. Huom! Koulutusvaatimuksiin sisältyvän valmennusharjoittelun takia jokaisen kurssille valittavan on kyettävä nimeämään seurajoukkue, jossa hän toteuttaa tutoroitavat valmennussuorituksensa.

  Maalivahti A-valmentajakoulutus

  UEFA Goalkeeper A koulutus on tarkoitettu aikuisten huippusarjoissa toimiville maalivahtivalmentajille. Koulutus tarjoaa osallistuvalle työkaluja toimia ammattilaisympäristössä kentällä ja kentän ulkopuolella. Koulutuksen avulla maalivahtivalmentaja varmistaa, että hänen osaamisensa vastaa modernin pelin vaatimuksia. Koulutukseen hakevilla valmentajilla tulee olla voimassa oleva UEFA B lisenssi. Aiemmat maalivahtivalmentajakoulutukset katsotaan eduksi.

  Koulutus koostuu neljästä lähijaksosta, jaksojen välissä järjestettävistä pienryhmätapaamisista, etätehtävistä sekä loppukokeesta. Lähijaksot tullaan järjestämään tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Lähijaksojen ja pienryhmätapaamisten paikat vahvistetaan, kun osallistujien kotipaikkakunnat ovat selvillä.

  UEFA GK A koulutukseen on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä. Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan tutori, jonka avulla hän voi syventyä omiin kehittämisalueisiinsa.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää maalivahtivalmentaja-kurssit.

  Koska emme pelaa futsalia meidän seurassamme, futsalvalmentajakoulutus ei ole teema meille.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää futsalvalmentaja-kurssit.

  Tällä hetkellä, emme tarjota C+ Lasten-valmennus, Fysikkavalmennus tai muut koulutukset.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää kurssit.

  VALMENNUSLINJA

  Valmennuslinjaa päivitetään parhaillaan. Uusi versio tulee kuin se on valmis. Alla on edellinen versio.

  Silmiesi edessä on FC Santa Claus Junioreiden valmennuksen linjaus, joka on nykymuotoisen seuran ensimmäinen laatuaan. Tämä linjaus on päivitetty versio, FC Lynx-aikana tehdystä linjauksesta. Valmennuksen linjauksen tärkein tehtävä on auttaa seurassa jo olevia, sekä seuraan tulevia valmentajia löytämään vastaukset siihen, mitä pitäisi tehdä ja mitä aiemmin on tehty – oli valmennettava ikäryhmä mikä tahansa. Tyylejä valmentaa on yhtä monta kuin on valmentajiakin – siksi linjaus ei vastaakaan siihen, miten valmentajan pitäisi halutut sisällöt toteuttaa. Toteutuksessa mitataan valmentajan omatoimisuutta, innostuneisuutta ja kekseliäisyyttä. Tällä tavoin myös valmentajan on mahdollista kehittyä vuosien aikana. Seuran muut valmentajat ovat luonnollisesti antamassa vinkkejä ja jakavat kokemuksiaan vuosien varrelta, joten valmentaja ei jää yksin tämän teoksen varaan.

  Valmennuksen linjauksessa tarjotaan vaihtoehtoja, jotka on aiempien kokemusten perusteella havaittu hyväksi. Pyrimme olemaan seura, jonka pelaaja on innokas, taitava ja fiksu. Valmentajan vastuulla on kehittää näitä ominaisuuksia. Innostat esimerkilläsi ja haastamalla lapset oppimaan. Avain taitojen oppimiseen on toistojen määrä – kun puolestaan avain toistojen määrään on tekemisen mukavuus. Fiksuus kentällä ja kentän ulkopuolella kulkevat edellä mainittujen rinnalla. Valmentaja on kasvattaja, ohjaaja ja turva, joka määrittelee säännöt ja luo kulttuurin, joka on turvallinen, tasavertainen ja rohkaiseva.

  2.1. FC Santa Claus Junioreiden arvot

  FC Santa Claus Junioreiden toiminta pohjautuu yhdessä asetettuihin arvoihin. Arvojen tulee näkyä kaikessa toiminnassamme, niin kentällä kuin kentän ulkopuolella.

  Seuran arvot:

  Yhteisöllisyys

  FC Santa Claus Juniorit tarjoaa liikunnan ja jalkapallon riemua kaikille vauvasta vaariin. Seura toimii vahvasti vapaaehtoistoiminnan pohjalta, joka merkittävältä osaltaan auttaa pitämään harrastamisen kustannukset kurissa. Laajan toiminnan ja jatkuvuuden säilyttämiseksi seurassa on myös palkattuja työntekijöitä. Seuran toiminnan kivijalka ovat mukana olevat lapset ja nuoret sekä heidän mukanaan tulevat perheet.

  Liikunnallisuus

  Liikunnallisuus on urheilua, kilpailua, liikkumista, harrastamista, terveelliset elämäntavat.

  Kasvatuksellisuus

  Pelaajista kasvaa esimerkillisiä lapsia ja nuoria pelikentille, jotka huomioivat toiset myös pelikentän ulkopuolella. Toisten kunnioittaminen. Ei kiusaamiselle. Ei rasismille. Yhteispeli. Joukkuehenki.

  2.2. Valmennustoiminta

  FC Santa Claus junioreiden valmennuksen perusarvoina toimivat

  Joukkuerakenne

  Pelaajat pelaavat lähtökohtaisesti oman ikäluokkansa joukkueissa. Näin toimimalla ehkäistään pelaajamäärän putoaminen ikävaiheessa, jossa luonnollinen poistuma vie harrastajia lajin parista muutoinkin. Mikäli seurasta löytyy riittävän kypsiä pelaajia pelaamaan vanhemmissa ikäluokissa, voidaan pelaaminen mahdollistaa myös haastavammassa ympäristössä. Ensisijaisesti pelaajat ovat kuitenkin oman ikäluokkansa jäseniä ja pelaavat siinä ympäristössä, jonka seuran valmennuspäällikkö ja muu urheilutoiminnasta vastaava henkilökunta päättää. Samalla tavoin toimitaan myös seuraan siirtyvien pelaajien kanssa: pelaajat siirtyvät sen ikäluokan joukkueeseen, jota he edustavat. Mikäli sopivaa ikäluokkaa ei löydy, voi valmennuspäällikkö määrittää pelaajalle sopivan joukkueen oman harkintakykynsä mukaan. Päätöksen tekevät aina ensisijaisesti valmennuspäällikkö, kuullen asiassa joukkuevalmentajia.

  Pelaajakeskeisyys

  Pelaajalle tarjotaan oman tasoista toimintaa. Valmennettaessa lähtökohtaisesti keskitytään yksilöllisesti pelaajan kehittymiseen lajitaidoissa, pelikäsityksessä, niin henkisesti kuin fyysisesti. Pelaajalle tarjotaan laadukasta valmennusta, turvallisessa oppimista edistävässä ilmapiirissä. Kaikki pelaajat ovat tasavertaisia keskenään ja pelaajia tulee myös kohdella tasavertaisesti

  Osallistavuus

  Seuramme valmennustoiminta on avointa, vuorovaikutuksellista ja osallistavaa. Valmentajalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja esittää oma mielipiteensä.

  Valmentajien välisiä kokouksia järjestetään kuukausittain, jossa käydään läpi valmennuksen linjausta ja sen kehittämistä. Sekä vuosittain käydään läpi koulutustarpeet.

  Yhteistyö

  Valmentajien välillä on toimiva yhteistyö. Lähtökohtaisesti oma ikäkausijoukkue on kotipesä, mutta pelaajille annetaan mahdollisuus pelata ja harjoitella eri joukkueissa seuran sisällä.

  Oppimisen ilmapiiri

  Valmentajan tulee luoda joukkueeseen oppimista edistävä ilmapiiri, joka on turvallinen pelaajille ja kaikille toimihenkilöille. Ilmapiirin luomisessa auttavat yhdessä määritellyt säännöt, arvot, hauskuus, kannustaminen ja epäonnistumisen salliminen.

  Ikäluokka

  F8

  Taito

  – Pallokoordinaatio

  – Kuljetukset

  – Harhautukset

  – Käännökset

  – Pysähdy & lähde

  – Maalinteko

  Pelikäsitys

  – Peliasennon alkeet, päkiäl- lä

  – Liikunnallisuus (ei kädet taskussa)

  – Ei pelipaikkoja/rooleja, kaikki hyökkäävät ja kaikki puolustavat

  – Lähimmän pelaajan pallonriisto + lähimmän pelaajan avustus pallolliselle

  – 1v1

  Henkinen

  – 2v1, pallottoman hyökkääjän toiminta, pallollisen pelaajan ratkaisu

  – Pelitilanneroolit (palloton hyökkääjä, pallollinen hyökkääjä, pallollisen puolustaja, pallottoman puolustaja)

  – Pelin leveys ”nyrkkisääntö”

  – Pelin avaaminen

  – Prässipelaaminen

  – Pelitilannenopeus

  Fysiikka

  – Koordinaatio, kehonhallinta ja yleistaitavuus leikinomaisesti (herkkyyskaudet-> motorinen yleistaitavuus ja liikkuvuus)

  – Hypyt, kuperkeikat, kärrynpyörät, etenemistavat: ryömiminen, konttaaminen…

  Ikäluokka

  F9

  Taito

  – Pallokoordinaatio

  – Kuljetukset

  – Harhautukset

  – Käännökset

  – Pysähdy & lähde

  – 1v1

  – Maalinteko + potkutekn. perusteet

  Pelikäsitys

  – Tilanteenvaihdot (posit. ja negat.), ennakointi ja reagointi eli suunnanmuutospelaaminen

  – Roolitus: hyökkääjästä puolustajaksi ja puolustajasta hyökkääjäksi

  – Ei pelipaikkoja, paitsi ”agentti”

  – Pallottoman hyökkääjän liikkumisen alkeet, syöttövarjosta pois

  Henkinen

  – Kilpailullisuuden luominen

  – Itsetunnon vahvistaminen

  – Positiivinen oppimisilmapiiri

  – Edellisten (F8) vahvistaminen

  – Pelirohkeus

  Fysiikka

  – Edellisten (F8) vahvistaminen

  – Rytminen tekeminen

  Ikäluokka

  E10

  Taito

  – 1. kosketus (suuntaaminen)

  – Syöttäminen (pallonhallintapelit)

  – Edellisten vahvistaminen

  – 1v1 harhautuksen jälkeinen temmonmuutos

  – Tempokuljetus

  – Pääpelin perusteet

  – Toiseksi parhaan jalan käyttö

  Pelikäsitys

  – 2v1, pallottoman hyökkääjän toiminta, pallollisen pelaajan ratkaisu

  – Pelitilanneroolit (palloton hyökkääjä, pallollinen hyökkääjä, pallollisen puolustaja, pallottoman puolustaja)

  – Pelin leveys ”nyrkkisääntö”

  – Pelin avaaminen

  – Prässipelaaminen

  – Pelitilannenopeus

  Henkinen

  – Ratkaisun tekeminen, pallolliselle pelaajalle RAUHA

  – Vuorovaikutus

  – Kysymällä oppiminen (ei valmiita vastauksia)

  – Keskittyminen

  Fysiikka

  – Nopeus (hermotus)

  – Ketteryys

  – Edellisten kehittäminen

  Ikäluokka

  E11

  Taito

  – Potkutekniikat

  – Ensimm. kosketus (suuntaaminen tilaan) ja pitkä pallo

  – Toiseksi paras jalka

  Pelikäsitys

  – Peliasento (positiivinen/negatiivinen)

  – Tilan havainnointi (3 katsetta)

  – Diagonaalipelaaminen

  – Sivuttaisjuoksut, diagonaalijuoksut (pois raiteilta)

  – Pelin syvyys

  – Pelin avaamisen tehostus

  + prässin purkaminen

  – 2v2

  Henkinen

  – Itseluottamus

  – Ryhmädynamiikka

  – Onnistumisista nauttiminen

  – Positiivinen minäkuva

  Fysiikka

  – Voima (hermotus), lihaskunto

  – Liikkuvuus/notkeus

  – Nopeuskestävyys (maitohapoton)

  – Nopeus (hermotus)

  Ikäluokka

  D12

  Taito

  – 1. kosketus vahvistetaan (ilmassa, maassa)

  – Syöttäminen ja potkutekniikat

  – Maalinteko ja pääpeli

  Pelikäsitys

  – Pelin rakentaminen ja murtautuminen > maalinteon teoria

  – Joukkueen prässipelaaminen + vastaprässi

  – Syöttökolmiot

  – Peliasento vahvistettavana

  – 3v2 & 3v3

  Henkinen

  – Tavoitteen asettelu (pelaajan kehitykselliset)

  – Motivaatio & motivoituminen

  – Keskittyminen

  – Harjoittelun opettelu

  Fysiikka

  – Voima (hermotus), lihaskunto

  – Liikkuvuus/notkeus

  – Nopeuskestävyys (maitohapoton)

  – Nopeus (hermotus)

  Ikäluokka

  D13

  Taito

  Pelikäsitys

  Henkinen

  – Tunteiden hallinta ja ymmärtäminen

  – Rentoutus

  – Mielikuvaharjoitteet

  – Stressin hallinta

  Fysiikka

  – Aerobinen peruskestävyys

  – Nopeusvoima

  Ikäluokka

  C14/15

  Taito

  Pelikäsitys

  Henkinen

  – Opetellaan kilpailemaan

  – Elämänhallinta (koulu, harjoittelu, mielikuvaharjoit.)

  Fysiikka

  – Nopeusvoima

  3.1 Termien selitykset

  Reflektiivinen osaaminen: Itsearviointi. Pelaaja tiedostaa omat vahvuutensa ja kehitettävät osa-alueet. Osaa arvioida omaa toimintaa ja harjoitusten toimivuutta.

  Motivaatioilmasto: Motivaatioilmasto on joukkueessa vaikuttava ilmapiiri, jota tarkastellaan motivaation kehittymisen näkökulmasta. Motivaatioilmaston määrittelee se, mitä toiminnassa arvostetaan, miten koetaan tyytyväisyyttä ja kuinka menestys määritellään.
  Valmentajalla on keskeinen rooli motivaatioilmaston luomisessa. Valmentajan vaatimustaso ja opetusmetodit, arviointikeinot, odotukset, palkitseminen sekä nuorten ryhmittely ja tehtävien anto vaikuttavat siihen, miten nuoret kokevat motivaatioilmaston.

  Positiivinen minäkuva: Ihmisen minäkuva määritellään käsitykseksi omasta itsestä ja suhteesta ympäröivään maailmaan. Minäkuva kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan ihmisen saadessa vuorovaikutuksessa palautetta toiminnastaan ja omasta persoonastaan muilta ihmisiltä. Mikäli minäkäsitys on muotoutunut pääasiallisesti myönteisistä asioista, on itsetuntokin yleensä hyvä. Itsetunto on ihmisen sisään rakennettu tuntemus siitä, että hän on hyvä ja arvokas

  Motivaatio: Motivaatio voidaan jakaa kahteen osaan, sisäiseen ja ulkoiseen.
  Sisäinen motivaatio tarkoittaa, että toimintaan osallistuminen tapahtuu ensisijaisesti toiminnan itsensä vuoksi. Motiiveina toimivat tällöin toiminnan aikaan saamat myönteiset tunnekokemukset. Sisäisesti motivoitunut urheilija kokee toimivansa ilosta toimintaa kohtaan ja ilman, että kukaan ulkopuolinen kontrolloisi liikaa hänen tekemisiään.
  Ulkoisesti motivoituneella henkilöllä kannuste toimintaan osallistumiseen on palkkio, pakote tai rangaistuksen pelko. Toiminta ei ole itsemääräytynyttä, vaan motivoivana tekijänä on koettu sisäinen pakko.

  Diagonaali: Viistottainen (”Kulmasta kulmaan”)

  4.1. Pelitapa

  […]

  4.2. Pelin taktiset painopisteet

  F8 & F9: 90% taitoharjoittelu / 10% Joukkuetaktinen –> Vapaa pelimuodostelma

  E10: 80% taitoharjoittelu / 20% Joukkuetaktinen –> Pelin avaamisen perusteet

  E11: 80% taitoharjoittelu / 20% Joukkuetaktinen –> Pelin avaamisen tehostaminen + prässin purkaminen

  D12: 70% taitoharjoittelu / 30% Joukkuetaktinen –> Kierrätys (Oma alue + Keskialue), Pelin rakentaminen + murtautuminen

  D13: 60% taitoharjoittelu / 40% Joukkuetaktinen –> Maalinteko ja aiempien syventäminen, tilanteiden tunnistaminen

  (Se on myös mahdollista pelata 1-3-3-1.)

  4.3. Pelin avaus

  Mihin/Kenelle avaan? Miksi? (Lyhyt, puolipitkä, pitkä)

  Mistä haen? Mihin haen? Miksi

  Miten sijoitun suhteessa vastustajaan?

  4.4. Pelin rakentaminen

  Kenelle pelaan? Miksi? Menenkö itse?

  Mihin asentoon? Kummalle jalalle?

  Syötön suunta? Liikkeeseen vai jalkaan?

  Leveys? Syvyys?

  Miten liikun? Tilan tekeminen?

  Sijoittuminen vastustajaan nähden?

  Mitä teen syötön jälkeen?

  4.5. Murtautuminen

  Jalkaan vai liikkeeseen?

  Ajoitus? Milloin syötän ja mistä välistä?

  Mihin liikun? Miten vastaanotan?

  Pystynkö laukomaan? Menenkö itse?

  Missä maali? Missä maalivahti?

  Onko joku muu paremmassa maalintekopaikassa?

  Alla olevat ominaisuudet ovat suuntaa antavia vahvuuksia kyseisille pelipaikoille. Tarkoituksena on helpottaa valmentajia luomaan pelitaktiikkaa ja saamaan pelaajat omien vahvuuksien mukaisille pelipaikoille.

  Keskuspuolustaja

  • Pääpelaaminen
  • Pelin avaaminen
  • 1. kosketus
  • 1 vs 1 puolustaminen
  • Syötön katkot ja riistot
  • Fyysisesti vahva
  • Hyvä sijoittumaan (Ennakointi)
  • [miksei pääpeli???]

  Laitapuolustaja

  • Nopea
  • 1 vs 1 (hyökkäys/puolustus)
  • Kahden suunnan pelaaminen
  • Syöttö ja potkuvalikoima
  • Sijoittuminen ja pelin lukeminen
  • Pääpeli

  Puolustava keskikenttäpelaaja

  • Hyvä pelikäsitys
  • Hyvä katkomaan (Ilmassa ja maassa)
  • Johtajatyyppi
  • Laaja syöttövalikoima
  • Fyysisyys
  • 1. kosketus
  • 1 vs 1
  • Rauhallisuus
   Varmuus

  Ylempi keskikenttäpelaaja

  • 1 vs 1
  • Hyvä tilannehahmotus/pelikäsitys
  • Pelin ohjaaminen, prässi pelaamisessa osaa sijoittumaan peittämään syöttösuunnat
  • Laukominen
  • Syöttövalikoima
  • 1. kosketus
  • Suojaaminen/Pallon hallinta
  • Pienessä tilassa pelaaminen
  • Joukkuepelaaja

  Laitahyökkääjä

  • Nope
  • 1 vs 1
  • Syöttö- ja potkuvalikoima
  • Kahden suunnan pelaaminen
  • Osaa hakeutua pelattavaksi (tarvittaessa myös keskelle)
  • Ymmärtää leveyden merkityksen

  Keskushyökkääjä

  • Viimeistely
  • Molempi jalkaisuus
  • 1 vs 1
  • Kombinaatiopelaaminen
  • Liikkeen ajoittaminen
  • Tilan tekeminen
   Suojaaminen

  Marraskuu

  • Harhautukset
  • Kuljetus

  Joulukuu

  • Harhautukset
  • Kuljetus

  Tammikuu

  • Käännökset

  Helmikuu

  • 1. kosketus

  Maaliskuu

  • Harhautukset
  • Kuljetus

  Huhtikuu

  • Käännökset

  Toukokuu

  • 1. kosketus

  Kesäkuu

  Heinäkuu

  Elokuu

  Syyskuu

  Lokakuu

  • Tauko

  6.1. Ohjeistusta kausisuunnitelmaan

  • Pallokoordinaatio, maalinteko ja pääpelaaminen kulkevat läpi koko vuosijaksotuksen.
  • Kesä-, heinä-, elo- ja syyskuu harjoitellaan pelin edellyttämiä painopisteitä.
  • Jaksotuksen tarkoituksena on helpottaa valmentajien kausisuunnitelman laatimista.
  • Yhtenevät harjoiteltavat painopisteet helpottavat pelaajien siirtymistä harjoitusympäristöjen välillä.
  • Taitoharjoittelun lisäksi valmentajat suunnittelevat valmennuslinjauksen mukaisen kausisuunnitelman pelikäsityksen, henkisen valmennuksen ja fyysisen valmennuksen puolelta.
  • Kausisuunnitelmassa on hyvä muistaa, että se on nimensä mukaan suunnitelma ja sen muuttaminen on sallittua.

  Omatoiminen harjoittelu on tärkeä osa jalkapalloilijaksi ja urheilijaksi kehittymistä. Omatoimisen harjoittelun tuntimäärät tulisivat olla suuret, suuremmat kuin joukkueharjoitusten määrä, näin pelaajiemme toistomäärät ovat suurempia. Pelaajille tulisi antaa ohjeita omatoimiseen harjoitteluun, jotta harjoittelu olisi laadullisesti hyödyllistä.

  7.1. Kannustaminen omatoimiseen harjoitteluun

  Iso ongelma on saada pelaajat harjoittelemaan omalla ajalla. Valmentajan suurin tehtävä on saada lapset innostumaan lajista. Jalkapallosta innostunut lapsi haluaa harjoitella myös omalla ajalla. Keinoja kannustaa lapsi omatoimiseen harjoitteluun on antaa esimerkiksi kotiläksyjä, pelaajakeskustelut, pihapelit. Eli tarkoitus on kannustaa ja motivoida pelaajia olemaan omalla ajalla pallon kanssa mahdollisimman paljon.

  7.2. Arkilaadun kehittäminen

  Santa Claus Juniorit seurana tarjoaa mahdollisuuden järjestää vanhemmille kursseja pelaajan tukemiseksi arjessa. Lapin Urheiluakatemia on osana pelaajanpolkuamme ja se antaa tukea urheilijan kasvamisessa sekä kehittymisessä myös kotiin. Vanhemmille järjestetään lajiin liittyviä koulutustapahtumia, joissa sisällöt voivat käsitellä esimerkiksi pelaajan laadukasta arkea, kasvupyrähdyksen aikaista harjoittelua, alue- ja maajoukkuetoimintaa, ravintoa, lepoa ym. Pelaajille järjestetään samanlaisia koulutuksia koskien ruokailua, koulunkäyntiä, unta ja harjoittelua ja niiden yhdistämistä. Lisäksi seura pyrkii tarjoamaan pelaajille vapaavuoron, jolla voi käydä pelaamassa/potkimassa omalla ajalla. Pelaajakeskusteluissa otetaan huomioon lapsen arki ja valmentajan tulisi tietää, mikäli pelaajilla on rankempaa esimerkiksi koulussa ja ottaa se huomioon harjoittelussa. FC Santa Claus Junioreiden valmentajat ovat koulutettuja ja perehdytetty valmennuslinjaan, jonka mukaan valmentajat toimivat.

  7.3. Omatoimisen liikunnan seuranta

  Pelaajat ilmoittavat omatoimisista harjoitteluistaan MyClub-palveluun. Vanhemmat ikäluokat tekevät harjoituspäiväkirjaa valmentajan ohjeiden mukaan. Tulevaisuudessa seura pyrkii tuomaan pelaajien käyttöön harjoittelun seuranta mobiilisovelluksen.

  7.4. Pelaajien omatoimisen harjoittelun ja kehittymisen mittaristo

  Seuran virallisia mittareita pelaajien kehittymisen seurantaa ovat taitokilpailut, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ennen pelikauden alkua ja pelikauden jälkeen. Lisäksi seura järjestää seuran omat taitokilpailut. Mittarina käytetään tulosten parantumista ja lopulta kultamerkkien määrän kasvussa. Fyysisiä testejä järjestetään ketteryydessä, nopeudessa, räjähtävässä voimassa sekä vanhemmilla pelaajilla kestävyydessä. Testien tuloksia verrataan vanhempiin tuloksiin ja näin nähdään miten pelaajat ovat kehittyneet. Fyysiset testit tulee järjestää kahdesti vuodessa.

  Fyysisten ja taidollisten testien pohjalta pelaajista luodaan pelaajakortti, jonka avulla voidaan seurata yksilöllisesti kuinka pelaaja on kehittynyt. Pelaajakortti sisältää nimen, iän, testitulokset. Lisäksi pelaajakortti voi sisältää pelaajakeskustelujen pohjalta luodut henkilökohtaisemmat tiedot.

  FC Santa Claus Junioreiden valmentajat ovat koulutettuja ja toimivat valmennuslinjauksen mukaisesti, johon valmentajat on perehdytetty sisäisissä koulutuksissa. Valmentajien odotetaan olevan kiinnostuneita lajista ja halukkaita kehittymään valmentajina. Valmentajien tärkeimpiä tehtäviä on rohkaista pelaaja kokeilemaan uusia asioita ja näin ollen onnistumien kautta lisätä itseluottamusta.

  8.1. Valmentajien kehittymisen mittaristo

  Valmentajille tehdään osaamisprofiili joka vuosi. Tuloksia voidaan verrata edellisiin. Lisäksi valmentajille pidetään kehityskeskusteluja kaksi kertaa vuodessa.

  Seuran joukkueet käyttävät vuosittain Palloliiton ja SHA:n mukausta testausta.

  Joukkueiden pelaajien ominaisuudet testataan pääsääntöisesti SHA:n fysiikkatestien avulla.

  Testattavat ominaisuudet:

  • Ketteryys
  • Nopeus
  • Loikka
  • Kestävyys
  • Yleistaitavuus
  • Liikkuvuus

  Seuran pelaajat testataan ikäluokittain lajitaitojen osalta Palloliiton testien mukaisesti.

  Testit järjestetään lokakuun aikana.

  Pelaajat osallistuvat seuran taitomestaruuskisojen perusteella piiri mestaruuskisoihin.

  Piirimestaruuskisoissa pärjänneille pelaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen mestaruus kisoihin.

  Testauksen tarkoituksena on seurata pelaajien kehittymistä fyysisesti ja lajitaidollisesti. Vertailukohtana toimivat omat aikaisemmat suoritukset.

  Parviainen, K. 2015. Motivaatioilmaston muuttaminen ja sen vaikutukset FC Interin akatemiaryhmässä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
  http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/91877/Motivaatioilmaston%20muuttaminen%20ja%20sen%20vaikutukset%20FC%20Interin%20akatemiaryhmassa.pdf?sequence=1

  Dufva, V-P. 2004. Juniorijalkapalloilijoiden sisäinen motivaatio, tavoiteorientaatio ja koettu motivaatioilmasto kahden pelikauden aikana. Jyväskylän yliopisto.
  https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/9494/G0000493.pdf?sequence=1

  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.