Scroll Top

TULE MUKAAN VALMENTAJAKSI

FC Santa Claus Juniorit etsii juniorijoukkueidensa toimintaan innostuneita valmentajia.

Tarjoamme toimintaa juniorijoukkueen valmentajana ja tätä kautta mahdollisuuden suorittaa esimerkiksi liikunta-alan opintoja. Pääset mukaan Palloliiton Laatuseura-järjestelmän alaiseen toimintaan ja saat tukea toimintaan seuran valmennuspäälliköltä. Lisäksi seura kouluttaa valmentajia mahdollisuuksien mukaan lajiliiton tai liikunnan aluejärjestön koulutuksissa. Suoritetusta työstä maksetaan myös pientä korvausta.

Odotamme valmentajilta innostuneisuutta, reipasta asennetta, halua oppia, sekä joustavuutta ja kykyä toimia lasten liikunnan parissa. Lisäksi odotamme seuramme arvojen mukaista toimintaa, joita ovat yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja kasvatuksellisuus. Lajitaustaa sinulla ei tarvitse olla, mutta se voidaan katsoa valintoja tehtäessä eduksi.

Valmentajien on oltava täysi-ikäisiä.

Seura maksaa vastuuvalmentajien korvaukset. Joukkueet maksavat muiden valmentajien korvaukset ja keskustelevat suoraan valmentajien kanssa korvaussummasta seuran linjausten mukaan.

AVOIMET VALMENTAJAPAIKAT

Avoimet valmentaja- ja ohjaajapaikat (viimeinen päivitys: 9.2.2024):

*Naisten Edustusjoukkue etsii valmentajaa

 

Jos kiinnostuit, niin ilmoittaudu valmentajaksi

  VastuuvalmentajaApuvalmentajaSanta Claus Liigan ohjaajaSuomen Malli -koulukerhon ohjaajaHuppari -koulukerhon ohjaajaMuiden projektin valmentajaVäliaikainen auttaja KylläEi KylläEi KylläEi XSSMLXLXXLXXXL

  VALMENTAJAKOULUTUS

  Me tarjoamme meidän valmentajille kaksi erilaista valmentajakoulutusta:

  1. Seuran sisäiset koulutukset
  2. Viralliset Palloliitto-koulutukset

  Sisäiset koulutukset tapahtuvat pyynnöstä. Meidän valmentajat voivat kertoa meidän valmennuspäällikölle koulutus-toiveita ja sitten järjestämme esim. valmentajapalaverit tai seminaarit.

  Viralliset Palloliitto-koulutukset tapahtuvat SPL:n yhdessä. Meidän valmennuspäällikkömme voi tarjota Futisvalmentajan Startti- ja Ikävaihe-kurssit kaikille kiinnostuneille valmentajille ja ohjaajille.

  Lue lisää valmentajan poluista:

  Futisvalmentajan startin kokonaisuus

  Kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen aloittelevia valmentajia. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 3 kk.

  Tuntimäärät:

  • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 6 h
  • Kontaktijaksoja: 20 h
  • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h
  • Tutorointi: 2 h (harjoitus)
  • Meidän seura: 2 h (seuran oma vapaavalintainen sisältö)

  Valmentajuuden startti koulutuksen ja kokemuskortin suorittamisen jälkeen valmentaja voi hakeutua ikävaihekoulutuksiin.

  Futisvalmentajan startin tavoitteet

  Koulutuksen jälkeen valmentaja:

  • on tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan, kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan ja liikuntamäärien merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä ja saa keinoja innostaa pelaajia harjoittelemaan myös omalla ajalla
  • on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia, joissa pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% harjoitusajasta
  • on saanut valmiuksia kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen
  • antaa pelaajien kokeilla ja oivaltaa sekä antaa pelaajille vaikuttamisen mahdollisuuksia
  • on saanut tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä
  • tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä

  Meidän seuraava kurssi

  Helmikuu-maaliskuu 2023.

  Ikävaihekoulutuksen kokonaisuus

  Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

  Tuntimäärät: n. 50 tuntia

  Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h

  Kontaktijaksoja: 24 h

  Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h

  Tutorointi: 2 h

  Ikävaihekoulutuksen tavoitteet

  Ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

  Urheilu ja lajiosaaminen

  • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
  • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
  • tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
  • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
  • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
  • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
  • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

  Ihmissuhdetaidot

  • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
  • saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
  • tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

  Itsensä kehittämisen taidot

  • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
  • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
  • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

  Meidän seuraava kurssi

  Tammikuu-huhtikuu 2023.

  Teemakoulutukset ovat osa uudistuvaa valmentajakoulutuksen rakennetta. Teemakoulutuksien kautta valmentaja voivat hakea kohdennettua oppia erilaisiin aihealueisiin. Koulutusrakenteessa valmentajien on käytävä ennen UEFA C-koulutusta jokin olemassa olevista teemakoulutuksista. Jokainen valmentaja voi hakeutua myös oman aikataulun ja kiinnostuksen mukaan teemakoulutuksiin oman osaamisen kerryttämiseksi.

  Teemakoulutuksien teemoja ovat:

  • Jalkapallon tekniikat
  • Jalkapallon fyysinen harjoittelu
  • Henkis-sosiaalinen teema
  • Pelin analysointi / videoanalyytikot
  • Pelipaikkakohtainen valmennus
  • Ensiapu ja hätäensiapu

  Meidän seuraava kurssi

  Seuraava tekniikka-teemakoulutus: Lokakuu-Marraskuu 2022.

  UEFA C-koulutuksen kokonaisuus

  UEFA C-kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, tutoroinneista sekä kokemuskortista. Prosessiin on tärkeää varata vähintään 4-5 kk.

  Tuntimäärät:

  Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): n. 20 h

  Kontaktijaksoja: 64 h

  Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20 h

  Tutorointi: n. 4-6 h (harjoitus pienryhmässä, ottelu ja harjoitus oman joukkueen kanssa)

  UEFA C-koulutuksen aikana alueen kouluttaja käy tutoroimassa kaksi kertaa valmentajan vetämän harjoituksen ja yhden ottelun. Ensimmäinen harjoitustutorointi on pienryhmätutorointi, jossa noin 4 valmentajaa johtaa kukin noin 25min osion ja oppii samalla toisia valmentajia seuraamalla. Toinen harjoitustutorointi on kunkin valmentajan omassa ympäristössä yksi harjoituskokonaisuus.
  Valmentaja tekee samalla ohjatun itsearvioinnin ja suunnittelee jatkokouluttautumista.

  Valmentaja näyttää harjoitusten ja ottelun johtamisessa UEFA C-tason vaatimusten mukaista osaamista.

  UEFA C-koulutuksen tavoitteet

  Koulutuksen jälkeen valmentaja:

  Urheilu ja lajiosaaminen

  • suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti
  • osallistuja huomio ja hyödyntää
  • erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen
  • ikävaiheen yksilölliset teknis-taktiset puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiudet pelin keskuksessa ja joukkuepelaamisen perusteet pelin keskuksen ulkopuolella
  • nuorten maalivahtipelaamisen perusteita
  • nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen
  • nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen)
  • fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn
  • seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset
  • johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa
  • tuntee lajin säännöt

  Ihmissuhdetaidot

  • tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä
  • rakentaa positiivista toimintailmapiiriä
  • huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot
  • pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa
  • toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa
  • tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja

  Itsensä kehittämisen taidot

  • tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen
  • arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä
  • suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin
  • dokumentoi valmennusfilosofiansa

  Meidän seuraava kurssi

  Tammikuu-Huhtikuu 2023.

  Mikä on UEFA B-valmentajakoulutus?

  UEFA B –valmentajakoulutus on tarkoitettu UEFA C- valmentajakoulutuksen suorittaneille valmentajille. Koulutuksen rakenne ja sisältö on rakennettu lähijaksoista, seurajaksoista ja niitä yhdistävien etäjaksojen kokonaisuudeksi. Sisällössä on huomioitu yksilöllisen valmennusfilosofian ja kokonaisvaltaisen valmennuksen lisäksi fyysisen harjoittelun integrointi ja henkisen valmennuksen näkökulma.
  Koulutusvaatimuksiin sisältyvän valmennusharjoittelun takia jokaisen kurssille valittavan on kyettävä nimeämään seurajoukkue, jossa hän toteuttaa tutoroitavat valmennussuorituksensa.

  HUOM! UEFA B- ja A- ja PRO koulutuksiin on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä. Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan tutori, jonka avulla voidaan paneutua tarvittaviin kehittämisalueisiin.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää B-kurssit.

  Mikä on UEFA A-valmentajakoulutus?

  UEFA A-valmentajakoulutus ja valmentajan ammattitutkinto antavat valmiudet edustustason joukkueiden valmentamiseen ja johtamiseen sekä nuoren huippupelaajan kehittämiseen. Koulutuksessa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan nuorten joukkueen harjoituksia ja otteluja sekä paneudutaan erityisesti joukkueen pelaamisen ja harjoittelun laadukkaaseen toteuttamiseen. Lisäksi koulutuksessa keskitytään joukkueen pelitapa-prosessiin.

  HUOM! UEFA B- ja A- ja PRO koulutuksiin on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä. Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan tutori, jonka avulla voidaan paneutua tarvittaviin kehittämisalueisiin.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää A-kurssit.

  Mikä on UEFA PRO-valmentajakoulutus?

  UEFA PRO koulutus antaa pätevyyden korkeaa ammattitaitoa vaativaan valmennustehtävään aikuisten huippujalkapallon parissa. Koulutuksessa syvennytään erityisesti huippupelaajan ja -joukkueen kehittämiseen, kansainväliseen jalkapalloiluun, joukkueen pelitavan kehittämiseen sekä huippujalkapalloilun ja -valmennuksen erityisosa-alueisiin.

  Koulutukseen voivat hakea valmentajat, joilla on voimassa oleva UEFA A-lisenssi ja vähintään vuosi valmennusta UEFA A lisenssin myöntämisen jälkeen.

  Koulutus on erityisesti suunnattu aikuisten huippujalkapallovalmentajille.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää PRO-kurssit.

  Maalivahti D-valmentajakoulutus

  Maalivahtivalmentajien D-koulutus (MV D) on suunnattu lasten ja nuorten maalivahtivalmentajille, jotka valmentavat pienen kentän joukkueita. Koulutukseen voivat hakea kaikki maalivahtivalmennuksesta kiinnostuneet valmentajat.

  Maalivahti C-valmentajakoulutus

  Maalivahtivalmentajien C-koulutus (MV C) on suunnattu lasten ja nuorten maalivahtivalmentajille, jotka valmentavat pienen kentän joukkueita. Koulutukseen voivat hakea kaikki maalivahtivalmennuksesta kiinnostuneet valmentajat.

  Maalivahti B-valmentajakoulutus

  UEFA GK B koulutus on suunnattu nykymuotoisen MV C:n tai Uefa C:n ja MV C:n täydennyskurssin suorittaneille valmentajille. Koulutus antaa valmiuksia toimia vanhempien ikäluokkien maalivahtien kanssa, kehittää nuoria huippupelaajia ja lisää tietotaitoa toimia isommassa roolissa valmennustiimeissä. Koulutuksessa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan nuorten tai aikuisten joukkueen kokonaisvaltaista valmennusta sekä kehittymisen seurantaa. Lajivalmennuksessa paneudutaan erityisesti lähimpien pelaajien yhteistyöhön sekä maalivahtipelaamisen päätöksentekoon. Koulutus valmistaa valmentajia myös Uefa B ja Uefa GK A koulutuksiin.

  Uefa GK B on jaettu kolmeen lähijaksoon, yhteen seuranäyttöön ja yhteen mikrotyöryhmä kokonaisuuteen. Sisällössä on huomioitu nykyaikaisen maalivahdin vaatimukset, erilaiset pelilliset filosofiat, kyvykkyys valmentaa osajoukkueharjoituksia, maalivahdin fyysiset vaatimukset ja maalivahdin henkisen puolen kehittäminen. Huom! Koulutusvaatimuksiin sisältyvän valmennusharjoittelun takia jokaisen kurssille valittavan on kyettävä nimeämään seurajoukkue, jossa hän toteuttaa tutoroitavat valmennussuorituksensa.

  Maalivahti A-valmentajakoulutus

  UEFA Goalkeeper A koulutus on tarkoitettu aikuisten huippusarjoissa toimiville maalivahtivalmentajille. Koulutus tarjoaa osallistuvalle työkaluja toimia ammattilaisympäristössä kentällä ja kentän ulkopuolella. Koulutuksen avulla maalivahtivalmentaja varmistaa, että hänen osaamisensa vastaa modernin pelin vaatimuksia. Koulutukseen hakevilla valmentajilla tulee olla voimassa oleva UEFA B lisenssi. Aiemmat maalivahtivalmentajakoulutukset katsotaan eduksi.

  Koulutus koostuu neljästä lähijaksosta, jaksojen välissä järjestettävistä pienryhmätapaamisista, etätehtävistä sekä loppukokeesta. Lähijaksot tullaan järjestämään tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Lähijaksojen ja pienryhmätapaamisten paikat vahvistetaan, kun osallistujien kotipaikkakunnat ovat selvillä.

  UEFA GK A koulutukseen on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä. Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan tutori, jonka avulla hän voi syventyä omiin kehittämisalueisiinsa.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää maalivahtivalmentaja-kurssit.

  Koska emme pelaa futsalia meidän seurassamme, futsalvalmentajakoulutus ei ole teema meille.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää futsalvalmentaja-kurssit.

  Tällä hetkellä, emme tarjota C+ Lasten-valmennus, Fysikkavalmennus tai muut koulutukset.

  Meidän seuraava kurssi

  Ei omia kurssia. SPL järjestää kurssit.

  VALMENNUSLINJA

  Valmennuslinjaa päivitetään parhaillaan. Uusi versio tulee kuin se on valmis.

  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.