FC Santa Claus Junioreiden henkilökunta

FC SCJ:n palkattuun henkilökuntaan kuuluu seurasihteeri, valmennuspäällikkö sekä oman toimen ohella töitä tekevä seuratyöntekijä. Näiden kolmen toimijan työnkuvista vastaa seuran jäsenistöstä valittu johtokunta.

Taru Romppainen – toiminnasta vastaava seurasihteeri

Ralf Wunderlich – valmennuskoordinaattori

Juhani Olli – harrastepäällikkö

MyClub Kirjautuminen