FC Santa Claus Junioreiden valmentaja ja liikunnanohjaajaopiskelija Markus Sillanpää esitteli opinnäytetyönsä Santa Sportilla torstaina 12.4.2018. Opinnäytetyössään Sillanpää selvitti yhden talviviikon ajalta lasten ohjatun ja omatoimisen liikunnan määrää. Työn toimeksiantajana toimi FC SCJ.

Tutkimusjoukkona oli FC SCJ:n juniorijoukkueiden pelaajat ja tutkimus toteutettiin talvella 2017 harjoituspäiväkirjaseurantana, jonka lapset täyttivät aikuisen läsnäollessa. Tutkimusjoukkoon kuului sekä tyttöjä että poikia. Opinnätetyön mukaan lapset liikkuivat keskimäärin 15 tuntia 29 minuuttia viikon aikana, joten lapsuusiän
7 – 12-vuotiaiden liikuntasuosituksiin verrattuna lapsille tuli liikuntaa riittävästi.

Sillanpään tutkimuksen mukaan fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärässä ei 1. – 3.-luokkalaisten ja 4. – 6.-luokkalaisten välillä ollut suuria eroja, mutta siinä, mistä kokonaismäärä koostui, eroja oli nähtävissä. Nuoremmilla, 1. – 3.-luokkalaisilla lapsilla fyysisestä kokonaisaktiivisuudesta suuremman osan muodosti omatoiminen liikunta keskiarvolla 9 tuntia 48 minuuttia viikossa. Ohjattua liikuntaa oli keskimäärin 5 tuntia 57 minuuttia viikossa.

Vanhemmilla, 4. – 6.-luokkalaisilla lapsilla suuremman osan fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärästä muodosti ohjattu liikunta keskiarvolla 8 tuntia 24 minuuttia. Omatoimista liikuntaa oli viikon aikana keskimäärin 6 tuntia 47 minuuttia. Tulosten mukaan näyttää siis siltä, että iän myötä ohjatun liikunnan määrä nousi ja omatoimisen liikunnan määrä väheni.

Sillanpää esitteli työnsä vaiheet, tulokset ja pohdinnat hyvin selkeästi ja ammattitaitoisesti ja saikin presentaatiostaan kiitosta. Ohjaavan opettajan Heikki Hannolan mukaan työ on huolellisesti toteutettu ja se tarjosi tärkeää informaatiota siitä, mikä jalkapallon tila Rovaniemellä tällä hetkellä on, jo pelkästään halliolosuhteita ajatellen. Myös työn toimeksiantajan edustajat päästettiin tilaisuudessa ääneen.

– Tämä on hyvää shokkihoitoa meille seurana, sekä teille tuleville liikunnan ammattilaisille, toimeksiantajan puolesta kommentoinut Anssi Kiuru muistutti yleisöön viitaten.

– Tästä opinnäytetyöstä käy ilmi, että lapset liikkuvat keskimäärin juuri ja juuri suositusten mukaisten määrien alareunalla – ja kuitenkin puhumme urheiluseurassa olevista lapsista. Terveyttä ylläpitäviä suosituksia on vielä viimeisten vuosien aikana laskettu, joten täytyy olla todella huolissaan varsinkin omatoimisen liikunnan määrästä, Kiuru huomautti.

Keskustelua herätti omatoimisen liikunnan määrän lisääminen kotioloissa. Sillanpään opinnäytetyö tulee luettavaksi seuran toimistolle tulostettuna versiona ja jatkossa työhön voi tutustua myös verkossa. Markuksen opinnäytetyöhön pääset tutustumaan TÄSTÄ.