Yllättyneitä riemunkiljahduksia kuultiin FC Santa Claus Junioreiden toimistolla toukokuun alkupuolella, kun Palloliiton Pohjois-Suomen piiristä piirijohtaja Esa Saajanto sekä valmennuskoulutuspäällikkö Ari Härkönen kävivät tarkistamassa, millaista työtä meillä tehdään.

Vierailu liittyi Palloliiton Laatuseura-järjestelmässä etenemiseen. Edistysaskeleita on seurassa otettu maltilliseen tahtiin, mutta määrätietoisesti jo pidemmän aikaa.

Työn alla nimityksen saaminen on siis ollut jo pitkään, mutta nyt asia konkretisoitui hienolla tavalla. Käytännön arjessa kehitysaskeleet ovat olleet näkyvissä mm. valmentajien koulutusten saatavuudessa, uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ja niin edelleen. Mutta mikä se Sinettiseura sitten on?

Sinettiseuratoiminta on Suomen Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle ‐ lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle.

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on innostus, monipuolisuus, kehittyminen, urheilulliset elämäntavat sekä kaveruus ja osallistumismahdollisuudet. Sinettiseuratoimintaa ohjaavat kriteerit, jotka seuran tulee täyttää, ollakseen Sinettiseura. Laatukriteerit perustuvat asiantuntijoiden selvityksiin lasten ja nuorten urheilun suomalaisista malleista huomioituna seuran toimintaympäristö sekä harrasteurheilun mahdollisuudet. Selvitysten asiantuntijoina on ollut suuri joukko henkilöitä mm. lajiliitoista, Olympiakomiteasta ja KIHUsta.

Sinetin saadakseen seura on auditoitu. Auditointi tapahtuu uuden seuran osalta kahden vuoden kuluttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset ‐ vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat ‐ jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja ‐ lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia‐asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

AK